Festivālā “Augšdaugava 2013” pasaku piedzīvoja 3000 atpūtnieku

Daugavpils novadā krāšņi izskanējis Starptautiskās tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2013, kura moto šogad aicināja novadniekus un viesus piedzīvot dažādas aktivitātes, kam cauri vijās pasaku motīvi. Piesaistot ar plašu kultūras un brīvā laika pavadīšanas programmu visai ģimenei, Naujenes pagastā pulcējās vairāk kā 3000 atpūtnieku.

Augšdaugavu kuplā skaitā apmeklēja arī ūdenstūrisma cienītāji no visas Latvijas, kuri iepriekšējā dienā piedalījās Vislatvijas ūdenstūristu saietā „Lielais plosts”. Gan ar mazākām laiviņām, kanoe un plostiem entuziasti 25.maija rītā devās nobraucienā pa Daugavu līdz kempingam „Ozianna”, lai baudītu zaļumballi un nākamās dienas festivālu.

Festivāla laikā ikviens apmeklētājs varēja atrast sev interesantas un saistošas aktivitātes – darbojās amatu darbnīcas, mākslas izstādes, teātra uzvedumi, sporta un ūdenstūrisma aktivitātes, kā arī seno latgaļu cīņu paraugdemonstrējumi. Visas dienas garumā klātesošie varēja iepazīties ar Daugavpils novada tūrisma pakalpojumu izstādi, patukšot maciņus amatnieku un lauku ražotāju tirdziņā, izbaudīt sauso pirti un Raganiņu zupu, kā arī bērni varēja doties aizraujošā ceļojumā pa pasaku zemi.

Apmeklētājus priecēja amatierteātri, folkloras kopas, vokālie ansambļi un deju kolektīvi no Ogres, Ērgļiem, Īslices, Daugavpils un Rīgas. Tā kā jau otro gadu festivāls noritēja ar Daugavpils novada domes un Eiropas Savienības līdzfinansētā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Prieks kustībā” atbalstu, Lielkoncertu krāšņoja arī starptautiski viesi – Zarasu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ežerelis” no Lietuvas un Braslavas rajona bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs no Baltkrievijas. Projekta ietvaros no 23. -27.maijam notika tautas deju nometne un festivālā Augšdaugava tika parādīta nometnes meistardarbnīcās veidotā latviešu, lietuviešu un baltkrievu tautas deju izveidotā programma.

Pēc festivāla Lielkoncerta visi iesaistītie kolektīvi un to vadītāji saņēma Daugavpils novada domes un Kultūras pārvaldes pateicības rakstus un piemiņas veltes. Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne saņēma arī īpašu biedrības „Daugavas Savienība” pasniegtu diplomu.

Uz tikšanos Augšdaugavā 2014!

FESTIVĀLA ATBALSTĪTĀJI:

Eiropas Savienības līdzfinansētā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLB–1-063 „Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu reģionos, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā!”

Ikgadējais Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” jau otro gadu notiek ar Daugavpils novada domes un Eiropas Savienības līdzfinansētā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB–1-063 „Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu reģionos, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības” („Prieks kustībā”) atbalstu.

Projekta „Prieks kustībā” mērķis ir attīstīt sociāli kulturālo tīklu Daugavpils, Zarasu un Braslavas pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Projektā jau notikušas divas mākslinieciski radošas nometnes, kuru laikā dalībnieki pilnveidojuši tautas mūzikas, moderno deju un vokālās prasmes. Projekta īstenošanā iesaistījušies vairāki Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvi: Līksnas pagasta kultūras nama vokālais ansamblis „Elēģija”, Silenes kluba bērnu un jauniešu ritma deju grupa „Tornado”, Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju kolektīvs „Līksme”, vokālā studija „Stage On”, folkloras kopa „Dyrbyni”, Raiņa mājas Berķenelē bērnu un jauniešu teātra studija „Berķeneles kamolītis”, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Ambeļu folkloras kopas dalībnieki, kā arī novada kultūras darbinieki.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība